Kniha Koučování

Vytvořeno 8. 5. 2012 20:49 Zobrazeno: 3879
Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Pojednání o obsahu knihy Koučování. Autor John Whitmore

Autor se v knize zabývá podstatou koučování a jeho využití v praxi. Kniha je rozdělena do kapitol kde jsou v úvodu nejprve popsány samotné principy koučování, použití v praxi s drobnými příklady, použití koučovacího stylu v manažerské praxi a nakonec autor spojuje koučink s emocionální inteligencí, nastiňuje nástroje transpersonální psychologie a zamýšlí se nad budoucností koučování.

 Kniha je do jisté míry návodem jak uchopit koučování, na co si dát pozor a čeho využít v dobrém slova smyslu. John Whitmor objasňuje proces, postupy a praxi koučování a jeho přínos pro uvolňování lidského kapitálu a zvyšování individuální výkonnosti. Základem pro koučování s dobrými výsledky uvádí autor metodu GROW, kterou se vine téměř celá kniha. V podstatě je GROW logický rámec, který připomíná strukturu mnohých nástrojů strategického řízení.

G – Goal – Cíl je stanovován na počátku koučovacího rozhovoru. Ten je přirozeně velmi podstatný, protože bez cíle nemohou být výsledky, které chceme na konci nějakého období měřit. A metodě výsledkově orientovaného koučování právě o výsledky jde. Tudíž se dá říci, pokud klient cíl nemá a nedaří se jej v průběhu koučování stanovit, koučování nebude mít očekávaný efekt, který si obvykle klienti od koučování slibují v obecné podobě větší spokojenosti, vyšší vyrovnanosti, sebedůvěry apod.

R – Reality – realita, kde klient za pomoci kouče popisuje současný stav, jaké jsou překážky, co se stalo a naopak co je příčinou, že se věci nedějí jak mají. Účelem této fáze je, jak píše autor, uvědomění si opravdové reality. Tato fáze je velice důležitá pro výchozí bod klientovy aktivity. Často totiž lidé vycházejí mylně z předsudků, mají myšlenkově vykonstruované překážky a z nich pak plynou obavy a ty následně blokují aktivitu. Proto často lidé o svých cílech pouze sní.

O – options – příležitosti - možnosti. Toto je plodná část koučinku. Pokud je dobře nastaven kontrakt a co nejširší uvědomění výchozího bodu, nastává fáze generování možných aktivit kde začít, jaké informace získat, jakou pomoc, co vše je třeba zajistit aby bylo možné k naplánovanému cíli dojít.

W – What – Co. Fáze odpovědnosti, které koučink, dle J.Whitmora, učí. Je o více významech, např. kdy, kdo apod. V některých pramenech se také uvádí  What Will You Do, Way Forward (cesta kupředu)[1], mimochodem velmi pěkné pojednání o grow v nahledu a se spojitostmi. V této fázi klient plánuje akční kroky vedoucí k cíli a zavazuje se ve smyslu plnění cílů SMART.

Zajímavou částí knihy je  kapitola 12 Učení se a pozitivní prožitky, kde je i graficky znázorněno proces učení, kdy na počátku stojí sladká nevědomá nekompetentnost, kdy vlastně nevíme, že nevíme, přechází k vědomé nekompetentnosti, kdy máme pocit, že jsme asi úplní pitomci. Odtud, když vydržíme, přichází vědomá kompetentnost, kdy víme, že víme, ale neumíme a pocit zoufalství, že snad nikdy umět nebudeme, a nakonec vítězné nevědomé konání, kdy už ani nevíme, jak to vlastně děláme, že to děláme tak dobřeJ. Znalost tohoto by měla být takové povzbuzení pro klienty na začátku cesty např. projektů apod.

Dovolím si vlastní závěr nad touto knihou, zřejmě ovlivněný manažerskou praxí. Kniha Koučování je dobrým vhledem pro širokou veřejnost do oblasti koučování a apelem na odpovědnost manažerů nad zacházením s lidskými zdroji a důsledky takového konání. Méně poskytne lidem, kteří se aktivně koučinkem už začali zabývat a lidem, kteří už absolvovali určitý trénink akreditovaný ICF (mezinárodní federací koučů) např, The Art and Science of Coaching - Koučink - věda i umění. Na můj vkus je až příliš pojednáváno o koučinku z pozice lídrů a manažerů. Chybí mi v ní více pojednání o samotných technikách koučinku, více příkladů z praxe a dá se říci o samotné „technologii“ koučinku. Kniha je určitě dobrým začátkem jak se o koučinku více dozvědět než běžný laik tuší. Pro hlubší uchopení koučinku je dobré spojit poznatky více autorů, třeba i od guru koučinku Timothy Gallweye zmiňovaného v knize, nebo Dr.Marilin Atkinsonové, Ph.D

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


 Images: www.freedigitalphotos.net:  digitalart / Jeroen van Oostrom  / Ambro                   Copyright © 2012 Coaching Effect. Všechna práva vyhrazena.