1

Firemní koučink

Zobrazeno: 2813

Klasický způsob vzdělávání je zaměřen na pasivní školení, tréninky, kurzy. Velice často mají pracovníci absolvováno několik těchto aktivit na zvyšování motivace a výkonnosti a nadřízení a personalisté dále hledají jak pracovníky připravit pro další nutný rozvoj a konkurenceschopnost firmy. 

Naše řešení spočívá v maximálním využití vnitřího potenciálu a know-how jednotlivců a týmů. Dosahujeme toho pomocí koučovacích technik kdy výkonnost a motivaci zvyšujeme odstraněním vnitřích bariér, jasnějším vnímáním reality a posílením odpovědnosti koučovaných.

Školení a trénink vedoucích pracovníků

To, že jsou lidé klíčoví v dosahování firemních cílů a naplňování korporátních strategií si dnes už uvědomuje většina TOP manažerů. Jak se ale pracuje s ostatními lidmi na dalších úrovních organizační struktury firmy? Velice často jsou vedoucí pracovníci z důvodu velkého množství operativy a tlaku dosahovat výsledků nuceni přiklánět se direktivnímu způsobu řízení. Lidé pak čekají, co řekne šéf, co mají udělat a odpovědnost hledaí raději v nařízeních a systému.

Řešením může být změna způsobu vedení šéfem. Místo aby působil nařízeními a stimulací na své podřízené, nechá šéf pomocí koučovacích technik své podřízené, aby se zapojili a nesli sami odpovědnost. Aby přicházeli sami s řešením, domýšleli důsledky a přemýšleli, co jim samotným nový způsob přinese. Chce to ale, aby se nadřízený naučil novým technikám vedení - koučování v rozhovoru a nenechal se zaplést a přehodit na sebe opici v podobě problému. Zároveň aby nadřízený s lidmi krátkodobě nemanipuloval, oni to z dlohodobém vztahu poznají a pak je konec s angažovaností zaměstnanců. Jak lépe své podřízené - lidské zdroje ve vaší firmě vést naučí naše kurzy koučování pro vedoucí pracovníky, počínaje od předních dělníků až po ředitele:

Týmový koučink

Pomocí nástroje týmového koučinku lze dosáhnout vysokého sladění jednotlivých členů týmu. Dochází k vyzdvihnutí a využití osobních kvalit jednotlivce a to v plné synergii s ostatními. 

Při týmovém koučinku kouč koordinuje aktivitu týmu směrem k odsouhlasenému cíli dané schůzky či dlouhodobému kontraktu. Ve specifické variantě týmového koučinku dokáže být kouč partenrem lídrovi, který hlídá proces a cestu k cíli. Lídr tak může využít svých osobních kvalit bez omezení a bez snížení autority.respektu z ostatních a z autorit, nebo naopak usměrňuje energii dominantních členů správným směrem.kontraktu. Používá nástroje na sladění a pro dobrou komunikaci včetně vyvolávání vizí, odbourávání obav, tlumení přilišného 

Pod vedením kouče dokáží motivované týmy např. efektivně stanovit vizi firmy - úseku, produktivně postupovat v důležitém projektu, plnění cílů skupiny nebo zkvalitňovat komunikaci ve firmě. Týmový koučink dokáže velmi dobře rozvíjet kreativitu a nadšení.

Individuální koučink

Individuální koučink ve firmách je určen pro manažery a klíčové lidi ve společnosti. Témata v kterých lze velmi efektivně dosahovat požadovaných cílů:

  • plnění dlouhodobých osobních úkolů
  • kariérový koučink - zvládnutí nové pracovní pozice
  • projekt
  • time management
  • vztahy na pracovišti
  • sladění pracovního a osobního života
  • osobní záležitosti

 


 Images: www.freedigitalphotos.net:  digitalart / Jeroen van Oostrom  / Ambro                   Copyright © 2012 Coaching Effect. Všechna práva vyhrazena.